Stanovanjske selitve

H klasičnim selitvam sodijo selitve hiš in stanovanj. S stranko si po potrebi najprej ogledamo objekt in skupaj izdelamo selitveni načrt ter izberemo termin. Naši usposobljeni delavci opravijo demontažo in montažo pohištva ter ostale opreme, vse primerno zaščitijo in zapakirajo ter poskrbijo za varen prevoz.

Opravljamo:
- stanovanjske selitve
- selitve hiš
- selitve težjih predmetov (npr. klavirjev ...)
- selitve strojev
- selitve računalniške in telekomunikacijske opreme
- prestavljanje predmetov znotraj stavb (npr. iz enega prostora v drugega ...)
- demontažo in montažo stanovanjskega pohištva
- zaščito pohištva pred prevozom
- predhodno dostavo kartonskih škatel in zaščitnega materiala
- pakiranje v kartonske škatle
- odvoz embalaže in ostalih odpadkov na deponijo